Alimentatie

Na een echtscheiding blijft de verplichting bestaan om voor elkaar en eventuele kinderen te zorgen, de zogenaamde alimentatie, kinderalimentatie en/of partneralimentatie. Uiteraard gelden daarbij allerlei alimentatie regels en voorwaarden en zijn er allerlei manieren om de alimentatie netjes te regelen. Er zijn 2 soorten alimentatie:

Kinderalimentatie

Bij kinderalimentatie staat de zorg voor de kinderen centraal. Deze kinderalimentatie -plicht duurt tot het kind financieel zelfstandig is of 21 jaar wordt. Voor kinderen ouder dan 18 hoeft echter niet altijd kinderalimentatie betaalt te worden: dit hangt af van het feit of zij al in hun eigen onderhoud voorzien.
Volgens de wet moet bij het bepalen van de kinderalimentatie rekening worden gehouden met allerlei zaken, zoals bijvoorbeeld het gezinsinkomen, maar uiteraard ook met de behoefte van de kinderen. Maar hoe verdeel je vervolgens de kosten van de kinderen over de 2 ouders? En hoe doe je dat als blijkt dat het inkomen van de ouders te laag is? Ik kan u helpen met deze vragen over kinderalimentatie: samen komen we tot een plan voor de kinderalimentatie waar alle partijen zich in kunnen vinden. Bel me gerust eens voor een oriënterend gesprek over kinderalimentatie.

Partneralimentatie

U heeft recht op partneralimentatie als u na de echtscheiding onvoldoende inkomsten heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. Volgens de wet moet daarbij rekening worden gehouden met allerlei zaken, zoals bijvoorbeeld uw levensstandaard ten tijde van het huwelijk. Er wordt echter ook gekeken naar de “draagkracht” van uw ex-partner, want deze moet de partneralimentatie natuurlijk wel kunnen betalen. Ook wordt er een vergelijking gemaakt tussen de inkomens van de twee ex-partners nadat al partneralimentatie is berekend. Het kan immers niet zo zijn dat degene die partneralimentatie ontvangt uiteindelijk netto meer overhoudt dan degene die alimentatie betaalt.
Dit klinkt wellicht erg ingewikkeld, maar ik help u daarbij! Samen met u maak ik een voorstel maken, Met die berekening in de hand gaan we samen proberen overeenstemming te bereiken met uw ex-partner. Er komt veel kijken bij het berekenen en het “op maat maken” van de alimentatie: het is precisiewerk waar ik u graag bij help. Bel me gerust voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 

Afspraak maken?

Wil u meer weten, dat kan natuurlijk altijd.
U kunt mij bellen of een via het formulier een vraag stellen.
Ik neem indien nodig spoedig contact met u op.