Probleem met deurwaarder

De deurwaarder is niet alleen de officiële ambtenaar die stukken af geeft, zoals dagvaardingen en verzoekschriften. Deurwaarders fungeren ook vaak als incassobureau. Zij proberen in opdracht van een schuldeiser om openstaande rekeningen alsnog te incasseren. Het kan zijn dat u een rekening niet kunt betalen, maar het kan ook zijn dat u het niet met de rekening eens bent.

Ik kan niet betalen

Graag denk ik met u mee om dit probleem met de deurwaarder op te lossen. Ook al lijkt een probleem nog zo groot, vaak zijn er toch wel meerdere oplossingen mogelijk voor dit probleem met de deurwaarder. In een persoonlijk gesprek met u. Ik kan bijvoorbeeld in overleg met de deurwaarder gaan om te bekijken of de te betalen bedragen verlaagd kunnen worden. Ik kan ook helpen om een afbetalingsregeling met de deurwaarder te treffen en om te voorkomen dat er nog meer kosten bij komen.

Ik ben het niet met de rekening eens

In dat geval ga ik namens u met de deurwaarder en zijn klant de discussie aan. Vaak is het toch wel mogelijk om in zo’n gesprek met de deurwaarder naar nieuwe oplossingen te zoeken. Praten met de deurwaarder helpt vaak al.
Komen wij er niet uit, dan zal de deurwaarder de zaak waarschijnlijk aan de Kantonrechter voorleggen. Het is natuurlijk nooit leuk als de deurwaarder zo’n stap onderneemt, maar ik sta daarbij aan uw zijde en help u! Zo zal ik namens u dan aan de deurwaarder uitleggen wat hij volgens u moet beslissen. Meestal zal de Kantonrechter nadat de partijen schriftelijk hun standpunt aan hem hebben voorgelegd een zitting plannen waarbij alle partijen en hun vertegenwoordigers aanwezig moeten zijn. Vaak lukt het dan om tijdens die zitting alsnog in onderling overleg afspraken te maken om de problemen op te lossen. Als uw advocaat sta ik aan uw zijde en kom op voor uw belangen bij deze gesprekken met de Rechter en de deurwaarder.

Afspraak maken?

Wil u meer weten, dat kan natuurlijk altijd.
U kunt mij bellen of een via het formulier een vraag stellen.
Ik neem indien nodig spoedig contact met u op.